Publiczna Szkoła Podstawowa W Szelkowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Szelkowie

Patron Janusz Korczak

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Szelkowie

Stary Szelków 38
Miejscowość Stary Szelków
Kod pocztowy 06-220
Gmina Szelków
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Szelkowie

297176732
Regon 00027254300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Szelkowie mieści się w miejscowości Stary Szelków pod adresem Stary Szelków 38. Telefon do szkoły to 297176732. Numer faksu: 297176732. Placówka edukacyjna działa na obszarze gminy Szelków, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00027254300000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Szelkowie rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 180, z czego 82 stanowiły uczennice, a 98 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,2. Powiat makowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3333 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (133,32 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Stary Szelków: 3
  • w gminie Szelków: 3
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa