Publiczna Szkoła Podstawowa W Gnojnej


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Gnojnej

Patron Gustaw Morcinek

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Gnojnej

119
Miejscowość Gnojna
Kod pocztowy 49-200
Gmina Grodków
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Gnojnej

774151922
Strona
Regon 00118293100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Gnojnej znajduje się w miejscowości Gnojna pod adresem 119. Telefon do szkoły podstawowej to 774151922. Nr faksu: 774151922. Jednostka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Grodków, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem pspgnojna.wodip.opole.pl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00118293100000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Gnojnej rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 71, z czego 34 to dziewczynki, a 37 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,4. Powiat brzeski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 5221 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (180,03 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 uczniów na 406 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gnojna: 1
  • w gminie Grodków: 12
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa