Przedszkole Samorządowe W Szelkowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Szelkowie

Adres Przedszkole Samorządowe W Szelkowie

Stary Szelków 38
Miejscowość Stary Szelków
Kod pocztowy 06-220
Gmina Szelków
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Szelkowie

297176735
Regon 00091264600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Szelkowie mieści się w miejscowości Stary Szelków pod adresem Stary Szelków 38. Numer tel. do przedszkola to 297176735. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Szelków, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00091264600000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 88, z czego 42 to uczennice, a 46 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5. Powiat makowski ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 816 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (81,6 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Stary Szelków: 3
  • w gminie Szelków: 3
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa