Szkoła Podstawowa W Strachocinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Strachocinie

Adres Szkoła Podstawowa W Strachocinie

STRACHOCIN 26
Miejscowość Strachocin
Kod pocztowy 73-110
Gmina Stargard Szczeciński
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Strachocinie

915776580
Strona
Regon 00122332800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Strachocinie mieści się w miejscowości Strachocin pod adresem STRACHOCIN 26. Nr tel. do szkoły podstawowej to 915776580. Numer faksu: 915776580. Jednostka szkolna znajduje się na terytorium gminy Stargard Szczeciński, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.spstrachocin.superszkolna.pl. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00122332800000.

Szkoła Podstawowa W Strachocinie edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 82, z czego 37 stanowiły dziewczynki, a 45 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1,43. Powiat stargardzki ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 7281 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (227,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 206,68 (100655 uczniów na 487 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Strachocin: 1
  • w gminie Stargard Szczeciński: 5
  • powiat stargardzki: 37
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa