Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka

Patron Janusz Korczak

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka

33
Miejscowość Zambski Kościelne
Kod pocztowy 07-215
Gmina Obryte
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka

297411020
Regon 00110575800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka znajduje się w miejscowości Zambski Kościelne pod adresem 33. Numer tel. do szkoły to 297411020. Szkoła podstawowa mieści się na obszarze gminy Obryte, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00110575800000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 65, z czego 28 to uczennice, a 37 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2,33. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3870 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (143,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Zambski Kościelne: 1
  • w gminie Obryte: 4
  • powiat pułtuski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa