Publiczna Szkoła Podstawowa W Bobach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Bobach

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Bobach

15a
Miejscowość Boby
Kod pocztowy 06-100
Gmina Pułtusk
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Bobach

236910877
Strona
Regon 00113317000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Bobach znajduje się w miejscowości Boby pod adresem 15a. Numer tel. do szkoły podstawowej to 236910877. Nr faksu: 236910877. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Pułtusk, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem pspboby.pultusk.pl. Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00113317000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Bobach rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 40, z czego 23 stanowiły dziewczynki, a 17 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,67. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3870 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (143,33 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Boby: 1
  • w gminie Pułtusk: 10
  • powiat pułtuski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa