Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

Sokołowo Włościańskie 63
Miejscowość Sokołowo Włościańskie
Kod pocztowy 07-215
Gmina Obryte
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

295963285
Regon 00110576400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Sokołowo Włościańskie pod adresem Sokołowo Włościańskie 63. Nr tel. do szkoły podstawowej to 295963285. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Obryte, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00110576400000.

Publiczna Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 55, z czego 31 to uczennice, a 24 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3870 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (143,33 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sokołowo Włościańskie: 1
  • w gminie Obryte: 4
  • powiat pułtuski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa