Publiczna Szkoła Podstawowa W Rzewniu


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Rzewniu

Patron Armia Krajowa

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Rzewniu

3
Miejscowość Rzewnie
Kod pocztowy 06-225
Gmina Rzewnie
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Rzewniu

297613438
Strona
Regon 00064091700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Rzewniu mieści się w miejscowości Rzewnie pod adresem - 3. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 297613438. Nr faksu: 297613438. Jednostka szkolna działa na terenie gminy Rzewnie, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem -. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00064091700000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Rzewniu uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 111, z czego 54 stanowiły dziewczynki, a 57 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat makowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3333 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (133,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rzewnie: 3
  • w gminie Rzewnie: 6
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa