Publiczna Szkoła Podstawowa W Czerwonce


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Czerwonce

Patron Maria Konopnicka

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Czerwonce

37
Miejscowość Czerwonka Włościańska
Kod pocztowy 06-232
Gmina Czerwonka
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Czerwonce

297179907
Regon 00064107000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Czerwonce znajduje się w miejscowości Czerwonka Włościańska pod adresem 37. Numer tel. do szkoły podstawowej to 297179907. Numer faksu: 297179907. Instytucja edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Czerwonka, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00064107000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Czerwonce edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 157, z czego 68 to uczennice, a 89 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 15 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,75. Powiat makowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3333 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (133,32 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Czerwonka Włościańska: 2
  • w gminie Czerwonka: 2
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa