Publiczne Przedszkole Samorządowe W Czarnocinie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Samorządowe W Czarnocinie

Adres Publiczne Przedszkole Samorządowe W Czarnocinie

1
Miejscowość Czarnocin
Kod pocztowy 28-506
Gmina Czarnocin
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Samorządowe W Czarnocinie

413512346
Regon 29001386800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Samorządowe W Czarnocinie mieści się w miejscowości Czarnocin pod adresem 1. Numer telefonu do przedszkola to 413512346. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Czarnocin, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 29001386800000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 33, z czego 16 stanowiły uczennice, a 17 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 3 nauczycieli, z czego 2 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat kazimierski ma zarejestrowane 8 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 367 uczniów w powiecie przypada 8 innych przedszkoli (45,88 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Czarnocin: 2
  • w gminie Czarnocin: 4
  • powiat kazimierski: 19
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa