Gimnazjum Specjalne W Zagorzycach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Zagorzycach

Adres Gimnazjum Specjalne W Zagorzycach

ZAGORZYCE 9
Miejscowość Zagorzyce
Kod pocztowy 32-200
Gmina Miechów
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne W Zagorzycach

413831217
Strona
Regon 35674785500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne W Zagorzycach znajduje się w miejscowości Zagorzyce pod adresem ZAGORZYCE 9. Numer telefonu do gimnazjum to 413831217. Numer fax: 413831217. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Miechów, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.sosw.zagorzyce.miechow.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 35674785500000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 22, z czego 11 to gimnazjalistki, a 11 stanowili uczniowie. Powiat miechowski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 1404 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (127,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa