Technikum W Chrobrzu


Najważniejsze informacje - Technikum W Chrobrzu

Adres Technikum W Chrobrzu

Chroberz 268
Miejscowość Chroberz
Kod pocztowy 28-425
Gmina Złota
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Chrobrzu

413564003
Strona
Regon 29244102500000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum W Chrobrzu mieści się w miejscowości Chroberz pod adresem Chroberz 268. Telefon do szkoły to 413564003. Nr faksu: 413564024. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terytorium gminy Złota, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Stronę internetową szkoły średniej technicznej można znaleźć pod adresem www.zsrchroberz.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 29244102500000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 103, z czego 28 to kursantki, a 75 to uczniowie. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 435 uczniów w powiecie przypada 5 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,37 (18682 kursantów na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 12 26,20 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 6 39,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 6 40,70 % -
język polski pisemny podstawowy 12 41,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 26,20 % 1 (z 2) 1 (z 2) 6 (z 10) 152 (z 187)
język rosyjski pisemny podstawowy 39,30 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 4) 64 (z 80)
język angielski pisemny podstawowy 40,70 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 10) 148 (z 188)
język polski pisemny podstawowy 41,80 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 10) 133 (z 188)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr