Przedszkole W Zagości


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Zagości

Adres Przedszkole W Zagości

12a
Miejscowość Stara Zagość
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Zagości

413571762
Regon 26063425200000
Organ prowadzący Ekorozwój Ponidzia

Przedszkole W Zagości mieści się w miejscowości Stara Zagość pod adresem 12a. Nr tel. do przedszkola to 413571762. Nr fax: 413571762. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest fundacje. Stronę www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.spzagosc.superszkolna.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 26063425200000. Organ rejestracyjny dla Przedszkole W Zagości to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 23, z czego 13 stanowiły dziewczynki, a 10 stanowili uczniowie. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stara Zagość: 2
  • w gminie Pińczów: 16
  • powiat pińczowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa