Przedszkole Nr 2 Im. M. Kownackiej W Tomaszowie Mazowieckim


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2 Im. M. Kownackiej W Tomaszowie Mazowieckim

Patron Maria Kownacka

Adres Przedszkole Nr 2 Im. M. Kownackiej W Tomaszowie Mazowieckim

Stefana Czarnieckiego 12/14
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2 Im. M. Kownackiej W Tomaszowie Mazowieckim

447243912
Regon 59003298000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 Im. M. Kownackiej W Tomaszowie Mazowieckim mieści się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Stefana Czarnieckiego 12/14. Telefon do przedszkola to 447243912. Nr faksu: 447243912. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem przedszkolenr2.tomaszow-maz.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 59003298000000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 104, z czego 52 stanowiły dziewczynki, a 52 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 9. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2660 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (91,72 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tomaszów Mazowiecki: 28
  • w gminie Tomaszów Mazowiecki: 28
  • powiat tomaszowski: 49
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa