Publiczne Przedszkole Gminne Im Kubusia Puchatka W Będkowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Gminne Im Kubusia Puchatka W Będkowie

Patron Kubuś Puchatek

Adres Publiczne Przedszkole Gminne Im Kubusia Puchatka W Będkowie

Reymonta 11
Miejscowość Będków
Kod pocztowy 97-319
Gmina Będków
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Gminne Im Kubusia Puchatka W Będkowie

447257019
Regon 59001997900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Gminne Im Kubusia Puchatka W Będkowie znajduje się w miejscowości Będków pod adresem Reymonta 11. Numer tel. do przedszkola to 447257019. Fax: 447257020. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Będków, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 59001997900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 109, z czego 58 to uczennice, a 51 to chłopcy. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2660 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (91,72 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Mapa