Przedszkole Nr 11 W Tomaszowie Maz.


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 11 W Tomaszowie Maz.

Adres Przedszkole Nr 11 W Tomaszowie Maz.

Farbiarska 51/57
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 11 W Tomaszowie Maz.

447242479
Regon 59003304000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 11 W Tomaszowie Maz. mieści się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Farbiarska 51/57. Telefon do przedszkola to 447242479. Numer faksu: 447242479. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem p11tomaszow.wikom.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 59003304000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 106, z czego 52 stanowiły uczennice, a 54 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2660 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (91,72 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tomaszów Mazowiecki: 28
  • w gminie Tomaszów Mazowiecki: 28
  • powiat tomaszowski: 49
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa