Przedszkole Publiczne Nr 24 W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 24 W Tarnowie

Adres Przedszkole Publiczne Nr 24 W Tarnowie

Westerplatte 11
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 24 W Tarnowie

146903272
Regon 85043203000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 24 W Tarnowie mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Westerplatte 11. Numer telefonu do przedszkola to 146903272. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 85043203000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 161, z czego 71 stanowiły uczennice, a 90 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 14. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa