Przedszkole Publiczne Nr 8 "pod Stokrotką"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 8 "Pod Stokrotką"

Adres Przedszkole Publiczne Nr 8 "Pod Stokrotką"

MARII DĄBROWSKIEJ 1
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 8 "Pod Stokrotką"

146278653
Strona
Regon 85043447600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 8 "pod Stokrotką" znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem MARII DĄBROWSKIEJ 1. Nr tel. do przedszkola to 146278653. Nr faksu: 146278653. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem PP8PODSTOKROTKA.EDUPAGE.ORG. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 85043447600000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 208, z czego 115 stanowiły uczennice, a 93 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 22 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 22. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa