Przedszkole Miejskie Nr 7


Informacje ogólne

Adres Tarnogórska 107
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322315323
Fax 322700361
Strona
Regon 24178603400000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 121
Liczba uczennic 64
Liczba uczniów 57
Całkowita liczba nauczycieli 10
Nauczyciele - pełen etat 8
Nauczyciele - pół etatu 2

Przedszkole Miejskie Nr 7 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Tarnogórska 107. Telefon do przedszkola to 322315323. Nr fax: 322700361. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można znaleźć pod adresem pm7.gliwice.blizej.info. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 24178603400000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 121, z czego 64 to dziewczynki, a 57 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole