Przedszkole Miejskie Nr 8


Informacje ogólne

Adres Horsta Bienka 19
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322313932
Fax 322313932
Strona
Regon 24178988300000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 100
Liczba uczennic 40
Liczba uczniów 60
Całkowita liczba nauczycieli 9
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 2

Przedszkole Miejskie Nr 8 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Horsta Bienka 19. Telefon do przedszkola to 322313932. Faks: 322313932. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.pm8gliwice.blizej.info. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24178988300000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 100, z czego 40 stanowiły uczennice, a 60 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 3,5. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa