Przedszkole Miejskie Nr 17


Informacje ogólne

Adres Kopernika 63
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-117
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 24178499200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 292
Liczba uczennic 137
Liczba uczniów 155

Przedszkole Miejskie Nr 17 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Kopernika 63. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 24178499200000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 292, z czego 137 to dziewczynki, a 155 stanowili chłopcy. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Mapa

przedszkole