Szkoła Podstawowa Nr 39


Informacje ogólne

Patron im.Obrońców Pokoju
Adres OBROŃCÓW POKOJU 4
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-105
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322793392
Fax 322793392
Regon 27118799400000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 339
Liczba uczennic 170
Liczba uczniów 169
Całkowita liczba nauczycieli 38
Nauczyciele - pełen etat 27
Nauczyciele - pół etatu 11

Szkoła Podstawowa Nr 39 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem OBROŃCÓW POKOJU 4. Telefon do szkoły podstawowej to 322793392. Nr fax: 322793392. Jednostka edukacyjna działa na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27118799400000.

Szkoła Podstawowa Nr 39 edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 339, z czego 170 stanowiły dziewczynki, a 169 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 38 nauczycieli, z czego 27 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,45. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa