Przedszkole Miejskie Nr 3


Informacje ogólne

Adres Grottgera 23a
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-102
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322790549
Fax 322790549
Strona
Regon 24178597400000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 125
Liczba uczennic 64
Liczba uczniów 61
Całkowita liczba nauczycieli 9
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 2

Przedszkole Miejskie Nr 3 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Grottgera 23a. Telefon do przedszkola to 322790549. Numer fax: 322790549. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole3.vel.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24178597400000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 125, z czego 64 stanowiły uczennice, a 61 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,5. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole