Gimnazjum Nr 10


Informacje ogólne

Patron Ignacy Jan Paderewski
Adres Lipowa 29
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322311745
Fax 322799855
Strona
Regon 27655677500000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 265
Liczba uczennic 124
Liczba uczniów 141
Całkowita liczba nauczycieli 32
Nauczyciele - pełen etat 26
Nauczyciele - pół etatu 6

Gimnazjum Nr 10 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Lipowa 29. Telefon do gimnazjum to 322311745. Faks: 322799855. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gim10.gliwice.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 27655677500000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 265, z czego 124 stanowiły dziewczynki, a 141 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 32 nauczycieli, z czego 26 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,33. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół gimnazjalnych (175,37 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-52.072.07
2006-2.762.772.77
2007-5.741.951.95
2008-3.591.561.56
2009-4.91.571.57
2010-3.991.311.31
2011-3.591.971.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.921.991.99
2006-3.363.193.19
2007-4.763.113.11
2008-6.872.22.2
2009-6.292.242.24
2010-6.833.443.44
2011-4.832.162.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa