Przedszkole Miejskie Nr 4


Informacje ogólne

Adres Barlickiego 16
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322311621
Fax 322311621
Strona
Regon 24178543100000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 125
Liczba uczennic 68
Liczba uczniów 57
Całkowita liczba nauczycieli 11
Nauczyciele - pełen etat 8
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Miejskie Nr 4 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Barlickiego 16. Telefon do przedszkola to 322311621. Fax: 322311621. Przedszkole działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem pm4gliwice.cba.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 24178543100000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 125, z czego 68 stanowiły uczennice, a 57 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,67. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa