Przedszkole Miejskie Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21


Informacje ogólne

Adres Górnych Wałów 19
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322314556
Fax 322314556
Strona
Regon 24178529900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 116
Liczba uczennic 56
Liczba uczniów 60
Całkowita liczba nauczycieli 27
Nauczyciele - pełen etat 19
Nauczyciele - pół etatu 8

Przedszkole Miejskie Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Górnych Wałów 19. Numer telefonu do przedszkola to 322314556. Numer fax: 322314556. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy przedszkola odwiedzimy pod adresem www.przedszkole21.za.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 24178529900000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 116, z czego 56 stanowiły uczennice, a 60 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 19 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,38. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa