Iii Liceum Ogólnokształcące Im. Wincentego Styczyńskiego


Informacje ogólne

Adres GIERYMSKIEGO 1
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Telefon 322317797
Fax 322317797
Regon 00072416900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 373
Liczba uczennic 288
Liczba uczniów 85
Całkowita liczba nauczycieli 35
Nauczyciele - pełen etat 20
Nauczyciele - pół etatu 15

Iii Liceum Ogólnokształcące Im. Wincentego Styczyńskiego znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem GIERYMSKIEGO 1. Numer tel. do liceum to 322317797. Fax: 322317797. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 00072416900000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 373, z czego 288 stanowiły licealistki, a 85 stanowili uczniowie. W liceum pracuje łącznie 35 nauczycieli, z czego 20 na pełen etat oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,33. Powiat gliwice ma zarejestrowane 51 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 3146 uczniów w powiecie przypada 51 innych licealnych szkół średnich (61,69 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 90,85 (61866 wychowanków w wieku licealnym na 681 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 133 58,00 % -
język polski ustny podstawowy 133 63,60 % -
język polski pisemny podstawowy 133 64,80 % -
język angielski ustny podstawowy 114 67,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 114 79,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 58,00 % 13 (z 40) 13 (z 40) 13 (z 40) 156 (z 639)
język polski ustny podstawowy 63,60 % 20 (z 39) 20 (z 39) 20 (z 39) 407 (z 641)
język polski pisemny podstawowy 64,80 % 3 (z 39) 3 (z 39) 3 (z 39) 40 (z 644)
język angielski ustny podstawowy 67,50 % 11 (z 39) 11 (z 39) 11 (z 39) 172 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 79,00 % 8 (z 39) 8 (z 39) 8 (z 39) 96 (z 652)

Mapa