Przedszkole Im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza


Najważniejsze informacje - Przedszkole Im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Patron Aniołowie Stróżowie

Adres Przedszkole Im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Polna 7
Miejscowość Szaflary
Kod pocztowy 34-424
Gmina Szaflary
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza

182754943
Regon 49274408000026
Organ prowadzący Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Przedszkole Im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza mieści się w miejscowości Szaflary pod adresem Polna 7. Telefon do przedszkola to 182754943. Faks: 182754943. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Szaflary, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 49274408000026. Instytucja rejestrująca] dla Przedszkole Im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza to gmina.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa