Niepubliczne Przedszkole W Gronkowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole W Gronkowie

Adres Niepubliczne Przedszkole W Gronkowie

222
Miejscowość Gronków
Kod pocztowy 34-400
Gmina Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole W Gronkowie

182856212
Regon 49072441600000
Organ prowadzący HELENA KOPEĆ

Niepubliczne Przedszkole W Gronkowie mieści się w miejscowości Gronków pod adresem 222. Telefon do przedszkola to 182856212. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkolegronkow.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49072441600000. Organ rejestrujący dla Niepubliczne Przedszkole W Gronkowie to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa