Gimnazjum W Szaflarach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Szaflarach

Adres Gimnazjum W Szaflarach

Szkolna 6
Miejscowość Szaflary
Kod pocztowy 34-424
Gmina Szaflary
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Szaflarach

182754726
Strona
Regon 49290714400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Szaflarach znajduje się w miejscowości Szaflary pod adresem Szkolna 6. Numer tel. do gimnazjum to 182754726. Numer faksu: 182754726. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Szaflary, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem szaflary.mtwnet.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 49290714400000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 134, z czego 60 to gimnazjalistki, a 74 to gimnazjaliści. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych gimnazjów (136,87 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.15-1.08-2.26
2006-4.05-0.881.1
2007-8.13-1.66-4.52
2008-6.23-2.47-2.75
2009-4.13-2.35-2.49
2010-6.1-3.05-4.9
2011-6.23-2.4-3.93
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.89-1.9-6.06
2006-1.9-1.38-2.14
2007-2.57-2.74-5.1
2008-2.69-2.18-3.29
20091.52-1.99-2.43
20100.27-2.38-3.95
2011-4.38-1.84-4.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa