Szkoła Podstawowa W Cieplicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Cieplicach

Adres Szkoła Podstawowa W Cieplicach

41
Miejscowość Cieplice
Kod pocztowy 37-534
Gmina Adamówka
Powiat przeworski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Cieplicach

166229301
Regon 00120722300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Cieplicach mieści się w miejscowości Cieplice pod adresem 41. Telefon do szkoły podstawowej to 166229301. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Adamówka, powiat przeworski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00120722300000.

Szkoła Podstawowa W Cieplicach naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 60, z czego 33 to dziewczynki, a 27 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,63. Powiat przeworski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5830 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (126,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Cieplice: 1
  • w gminie Adamówka: 5
  • powiat przeworski: 34
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa