Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum Im św. Kazimierza Jagiellończyka W Bańskiej Niżnej


Najważniejsze informacje - Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum Im Św. Kazimierza Jagiellończyka W Bańskiej Niżnej

Patron ŚW. KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK

Adres Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum Im Św. Kazimierza Jagiellończyka W Bańskiej Niżnej

PAPIESKA 141
Miejscowość Bańska Niżna
Kod pocztowy 34-424
Gmina Szaflary
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zespół szkół i placówek oświatowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum Im Św. Kazimierza Jagiellończyka W Bańskiej Niżnej

182754821
Regon 49067529600000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum Im św. Kazimierza Jagiellończyka W Bańskiej Niżnej mieści się w miejscowości Bańska Niżna pod adresem PAPIESKA 141. Telefon do placówki to 182754821. Placówka mieści się na terenie gminy Szaflary, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 49067529600000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 1. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 94 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo małopolskie - 1461. Na 640 uczniów w powiecie przypada 94 innych placówek edukacyjnych (6,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,08 (11809 wychowanków na 1461 placówek).

Mapa