Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Augustyn Suski

Adres Szkoła Podstawowa

Szkolna 6
Miejscowość Szaflary
Kod pocztowy 34-424
Gmina Szaflary
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

182754726
Regon 49290709000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Szaflary pod adresem Szkolna 6. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 182754726. Nr fax: 182754726. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Szaflary, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem szaflary.mtwnet.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 49290709000000.

Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 242, z czego 129 to uczennice, a 113 to chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Mapa