Gimnazjum W Bańskiej Niżnej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Bańskiej Niżnej

Adres Gimnazjum W Bańskiej Niżnej

PAPIESKA 141
Miejscowość Bańska Niżna
Kod pocztowy 34-424
Gmina Szaflary
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Bańskiej Niżnej

182754821
Regon 49290693700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Bańskiej Niżnej mieści się w miejscowości Bańska Niżna pod adresem PAPIESKA 141. Telefon do gimnazjum to 182754821. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Szaflary, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49290693700000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 39, z czego 25 stanowiły gimnazjalistki, a 14 stanowili uczniowie. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół gimnazjalnych (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.4-1.08-2.26
20065.73-0.881.1
2007-1.97-1.66-4.52
2008-2.26-2.47-2.75
20094.03-2.35-2.49
2010-0.58-3.05-4.9
2011-1.21-2.4-3.93
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.61-1.9-6.06
2006-3.35-1.38-2.14
2007-6.05-2.74-5.1
2008-6.67-2.18-3.29
20093.92-1.99-2.43
20100.74-2.38-3.95
2011-4.13-1.84-4.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum