Szkoła Podstawowa W Borze


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Borze

Adres Szkoła Podstawowa W Borze

Jana Pawła II 44
Miejscowość Bór
Kod pocztowy 34-424
Gmina Szaflary
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Borze

182754443
Strona
Regon 49063659200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Borze znajduje się w miejscowości Bór pod adresem Jana Pawła II 44. Numer tel. do szkoły to 182754443. Faks: 182754443. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Szaflary, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.szkolabor.org. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 49063659200000.

Szkoła Podstawowa W Borze naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 44, z czego 26 stanowiły dziewczynki, a 18 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bór: 1
  • w gminie Szaflary: 2
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa