Gminne Przeszkole W Szaflarach


Najważniejsze informacje - Gminne Przeszkole W Szaflarach

Adres Gminne Przeszkole W Szaflarach

Augustyna Suskiego 96
Miejscowość Szaflary
Kod pocztowy 34-424
Gmina Szaflary
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przeszkole W Szaflarach

182754777
Regon 00097115200000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przeszkole W Szaflarach znajduje się w miejscowości Szaflary pod adresem Augustyna Suskiego 96. Numer tel. do przedszkola to 182754777. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Szaflary, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00097115200000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 54, z czego 26 to dziewczynki, a 28 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,5. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Szaflary: 1
  • w gminie Szaflary: 2
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa