Prywatne Lo Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego


Najważniejsze informacje - Prywatne Lo Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

Patron MATKA JADWIGA BORZĘCKA

Adres Prywatne Lo Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

KRASIŃSKIEGO 31
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-784
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Lo Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

226638777
Strona
Regon 00646895100068
Organ prowadzący PROW. WARSZAWSKA ZGR. SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA P.

Prywatne Lo Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem KRASIŃSKIEGO 31. Numer telefonu do liceum to 226638777. Nr faksu: 226633542. Liceum działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Stronę www liceum można znaleźć pod adresem www.szarotka.edu.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00646895100068. Instytucja rejestracyjna dla Prywatne Lo Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych placówek licealnych (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 23 61,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 23 78,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 21 85,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 61,30 % 50 (z 238) 50 (z 238) 50 (z 238) 96 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 78,70 % 40 (z 238) 40 (z 238) 40 (z 238) 64 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 85,10 % 65 (z 234) 65 (z 234) 65 (z 234) 89 (z 767)

Mapa