Przedszkole Nr 131


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 131

Adres Przedszkole Nr 131

Sierpecka 9a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-589
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 131

228330573
Strona
Regon 01252469100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 131 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Sierpecka 9a. Nr tel. do przedszkola to 228330573. Numer faksu: 228330573. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole131.waw.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01252469100000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 102, z czego 54 to uczennice, a 48 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa