Przedszkole Nr 131


Informacje ogólne

Adres Sierpecka 9a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-589
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228330573
Fax 228330573
Strona
Regon 01252469100000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 102
Liczba uczennic 54
Liczba uczniów 48
Całkowita liczba nauczycieli 12
Nauczyciele - pełen etat 9
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Nr 131 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Sierpecka 9a. Nr tel. do przedszkola to 228330573. Numer faksu: 228330573. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole131.waw.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01252469100000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 102, z czego 54 to uczennice, a 48 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa