Prywatne Gimnazjum Nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum Nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek

Patron BŁ. SIOSTRA ALICJA KOTOWSKA

Adres Prywatne Gimnazjum Nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek

KRASIŃSKIEGO 31
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-784
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum Nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek

226638777
Strona
Regon 00646895100029
Organ prowadzący PROW.WARSZAWSKA ZGROM.SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA P.

Prywatne Gimnazjum Nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem KRASIŃSKIEGO 31. Nr tel. do szkoły to 226638777. Faks: 226633542. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.szarotka.edu.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 00646895100029. Organ rejestracyjny dla Prywatne Gimnazjum Nr 23 Sióstr Zmartwychwstanek to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200512.985.665.66
200611.485.065.06
200714.676.226.22
200815.155.455.45
200910.424.194.19
201013.824.184.18
201115.974.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.335.215.21
200611.126.086.08
200711.925.945.94
2008-0.385.595.59
20098.294.894.89
201011.884.84.8
201113.744.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum