Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53

Patron Stefania Sempołowska

Adres Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53

KS. J. POPIEŁUSZKI 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-756
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53

226636894
Strona
Regon 01497338700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem KS. J. POPIEŁUSZKI 5. Numer tel. do gimnazjum to 226636894. Faks: 226638995. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.zs53.waw.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01497338700000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 174, z czego 129 to uczennice, a 45 to gimnazjaliści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum