Przedszkole Nr 109 "ludeczkowo"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 109 "Ludeczkowo"

Adres Przedszkole Nr 109 "Ludeczkowo"

Pl. D. Henkla 2
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-578
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 109 "Ludeczkowo"

228392896
Regon 01252472200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 109 "ludeczkowo" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Pl. D. Henkla 2. Nr tel. do przedszkola to 228392896. Faks: 228392896. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01252472200000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 103, z czego 53 to uczennice, a 50 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 3,33. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole