Przedszkole Nr 109 "ludeczkowo"


Informacje ogólne

Adres Pl. D. Henkla 2
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-578
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228392896
Fax 228392896
Regon 01252472200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 103
Liczba uczennic 53
Liczba uczniów 50
Całkowita liczba nauczycieli 13
Nauczyciele - pełen etat 10
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Nr 109 "ludeczkowo" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Pl. D. Henkla 2. Nr tel. do przedszkola to 228392896. Faks: 228392896. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01252472200000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 103, z czego 53 to uczennice, a 50 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 3,33. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole