Szkoła Podstawowa Nr 293 Im. Jana Kochanowskiego


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 293 Im. Jana Kochanowskiego

Patron Jan Kochanowski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 293 Im. Jana Kochanowskiego

Kochanowskiego 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-864
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 293 Im. Jana Kochanowskiego

226331377
Strona
Regon 01041263400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 293 Im. Jana Kochanowskiego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Kochanowskiego 8. Numer telefonu do szkoły to 226331377. Nr faksu: 226331306. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp293.edu.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 01041263400000.

Szkoła Podstawowa Nr 293 Im. Jana Kochanowskiego uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 667, z czego 337 stanowiły uczennice, a 330 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 70 nauczycieli, z czego 63 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 9. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa