Przedszkole Specjalne Nr 249 Dla Dzieci Z Upośledzeniem Umysłowym W Stopniu Umiarkowanym I Znacznym


Najważniejsze informacje - Przedszkole Specjalne Nr 249 Dla Dzieci Z Upośledzeniem Umysłowym W Stopniu Umiarkowanym I Znacznym

Adres Przedszkole Specjalne Nr 249 Dla Dzieci Z Upośledzeniem Umysłowym W Stopniu Umiarkowanym I Znacznym

Kobielska 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-359
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Specjalne Nr 249 Dla Dzieci Z Upośledzeniem Umysłowym W Stopniu Umiarkowanym I Znacznym

226139165
Strona
Regon 01219380500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Specjalne Nr 249 Dla Dzieci Z Upośledzeniem Umysłowym W Stopniu Umiarkowanym I Znacznym znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kobielska 5. Numer tel. do przedszkola to 226139165. Numer fax: 226139165. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www przedszkola znajdziemy pod adresem przedszkole249.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01219380500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 33, z czego 10 stanowiły dziewczynki, a 23 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 16 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,55 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa