Przedszkole Nr 397 "ziarenko"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 397 "Ziarenko"

Adres Przedszkole Nr 397 "Ziarenko"

Komorska 6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-161
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 397 "Ziarenko"

226106964
Regon 01300599300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 397 "ziarenko" znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Komorska 6. Numer tel. do przedszkola to 226106964. Numer fax: 226123330. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkole397.waw.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300599300000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 136, z czego 64 to dziewczynki, a 72 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa