Przedszkole Nr 177


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 177

Patron Bajkowe Przedszkole

Adres Przedszkole Nr 177

Tarnowiecka 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-113
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 177

226125819
Regon 01300468600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 177 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Tarnowiecka 4. Numer telefonu do przedszkola to 226125819. Numer fax: 226125819. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem przedszkole177.waw.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300468600000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 143, z czego 76 stanowiły uczennice, a 67 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 3,67. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa