I Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące

Patron Stanisław Konarski

Adres I Liceum Ogólnokształcące

Jędrusiów 1
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące

177731577
Regon 00022930033000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Jędrusiów 1. Nr tel. do szkoły to 177731577. Numer fax: 177731577. Liceum ma lokalizację na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.konarski.mielec.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00022930033000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 567, z czego 382 to wychowanki, a 185 stanowili uczniowie. W liceum pracuje łącznie 43 nauczycieli, z czego 35 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,38. Powiat mielecki ma zarejestrowane 24 licea, a województwo podkarpackie - 291. Na 2427 uczniów w powiecie przypada 24 innych liceów (101,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,85 (39823 wychowanków w wieku licealnym na 291 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 204 65,50 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 204 77,70 % 100,00 %
język angielski ustny podstawowy 203 68,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 203 85,40 % -
matematyka pisemny podstawowy 204 79,50 % 100,00 %
język niemiecki ustny podstawowy 1 100,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 65,50 % 3 (z 18) 3 (z 18) 3 (z 22) 23 (z 285)
język polski ustny podstawowy 77,70 % 4 (z 18) 4 (z 18) 6 (z 22) 109 (z 284)
język angielski ustny podstawowy 68,10 % 5 (z 18) 5 (z 18) 5 (z 22) 80 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 85,40 % 3 (z 18) 3 (z 18) 3 (z 22) 18 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 79,50 % 3 (z 18) 3 (z 18) 3 (z 22) 18 (z 285)
język niemiecki ustny podstawowy 100,00 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 8) 2 (z 198)
język niemiecki pisemny podstawowy 100,00 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 8) 1 (z 200)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa