Gimnazjum Nr 8


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 8

Adres Gimnazjum Nr 8

Lwowska 59
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 8

185474232
Regon 49269408500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 8 mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Lwowska 59. Telefon do szkoły to 185474232. Numer fax: 85474232. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 49269408500000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 22, z czego 7 stanowiły gimnazjalistki, a 15 to chłopcy. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 2601 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (185,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Mapa