Miejskie Przedszkole Nr 29 W Tymczasowej Siedzibie


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 29 W Tymczasowej Siedzibie

Adres Miejskie Przedszkole Nr 29 W Tymczasowej Siedzibie

Pasaż Vuka Karadzica 1
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 29 W Tymczasowej Siedzibie

243675709
Regon 61002560500000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 29 W Tymczasowej Siedzibie mieści się w miejscowości Płock pod adresem Pasaż Vuka Karadzica 1. Telefon do przedszkola to 243675709. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 61002560500000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 152, z czego 76 to dziewczynki, a 76 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 12. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa