Miejskie Przedszkole Nr 17


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 17

Patron Mały Książę

Adres Miejskie Przedszkole Nr 17

Kossobudzkiego 10
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 17

243668406
Regon 61002550000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 17 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Kossobudzkiego 10. Numer tel. do przedszkola to 243668406. Fax: 243668406. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61002550000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 146, z czego 75 to uczennice, a 71 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 10. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa