Miejskie Przedszkole Nr 15


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 15

Adres Miejskie Przedszkole Nr 15

Piasta Kołodzieja 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 15

243671956
Regon 61002548500000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 15 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Piasta Kołodzieja 4. Numer telefonu do przedszkola to 243671956. Fax: 243671953. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 61002548500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 141, z czego 61 stanowiły uczennice, a 80 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,33. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa